+31 (0)653523612 info@credozorg.nl

Specialist werving en selectie en recruitmentoptimalisatie

Samen de juiste medewerker vinden

Credozorg Werkt is de naam waaronder ik mijzelf inzet in zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.
Credozorg Werkt is uw partner bij het optimaliseren van uw recruitmentproces of juist bij het vinden en matchen van uw nieuwe medewerker. Verbinden is hierbij het sleutelwoord; verbinden van uw organisatie met de oplossing, vanuit een vertrouwd christelijk netwerk.

Zorgorganisaties

Binnen uw zorgorganisatie kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit heeft altijd impact op de bedrijfsvoering van uw zorginstelling.

Credozorg Werkt ondersteund uw zorgorganisatie bij het vinden van nieuwe medewerkers (werving & selectie) en bij het optimaliseren van uw recruitmentprocess zodat u zelf eenvoudiger nieuwemedewerkers kunt vinden (procesoptimalisatie).

Bedrijven

Voor u, als werkgever, is een optimale personeelsbezetting een belangrijk streven binnen uw bedrijfsvoering. Het is daarin een uitdagende taak om instroom, doorstroom en uitstroom van personeel zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Credozorg Werkt ondersteunt bij werving en selectie, creatie van werkervaringsplekken en uitstroom van personeel.

Onderwijs

Binnen het onderwijs heeft verbetering van prestaties een prominente plek. Onder andere het sturen op een zo laag mogelijk uitvalpercentage van leerlingen of studenten zorgt voor betere resultaten van uw onderwijsinstelling.

Door middel van coaching van leerlingen en ondersteuning bij het vinden van een BBL-werkplek, helpt Credozorg Werkt prestaties verbeteren.

Leerlingen

Faalangst, somberheid, uitstelgedrag of een verkeerde studiekeuze: als leerling wil je er liever niet mee te maken hebben. Toch komt het veelal voor dat dit een blokkade vormt voor succesvolle afronding van een opleiding. Credozorg Werkt gaat het gesprek aan. Door middel van persoonlijke coaching brengen we samen helderheid aan in de situatie en zetten we concrete stappen naar een happy you!

Mark zijn werk blinkt uit in de zorgvuldigheid en in het zoeken naar personen die passen bij de organisatiecultuur.

Martin Elbertsen

Zorgmanager, De haven

Mark zet zijn kwaliteiten in op het adviseren van overheidsinstellingen & onderwijs en het bemiddelen van leerlingen en bijstanders.
Bart Kappers

Registerjobcoach

Mark is betrokken op en bij (zorg voor) mensen. Zo heeft hij ook Stichting Ontmoeting ondersteund.
Martin van der Elst

Voorzitter bestuur, De Ontmoeting

Voortijdig schoolverlaters

Bijstandsgerechtigden