+31 (0)653523612 info@credozorg.nl

Samen voor participatie

Meer tijd voor je klant dankzij efficiënte arbeidsbemiddeling

Credozorg Werkt ondersteunt in arbeidsgerelateerde vraagstukken voor gemeenten, zorg, onderwijs en bedrijven. Het begeleiden van mensen, met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk staat hierin centraal. Credozorg Werkt kenmerkt zich door een actieve benadering. Kandidaten worden gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan. Dankzij deze aanpak schrijft Credozorg Werkt al jaren succesverhalen.

Gemeenten

De gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen streeft naar een zo laag mogelijk werkloosheidspercentage in uw gemeente. Dit realiseert u door contact tussen werkgevers en kandidaten te stimuleren. Heeft u ondersteuning nodig? Dan staat Credozorg Werkt voor u klaar.

Bedrijven

Voor u, als werkgever, is een optimale personeelsbezetting een belangrijk streven binnen uw bedrijfsvoering. Het is daarin een uitdagende taak om instroom, doorstroom en uitstroom van personeel zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Credozorg Werkt ondersteunt bij werving en selectie, creatie van werkervaringsplekken en uitstroom van personeel.

Zorg

Binnen uw zorginstelling kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Of het nu gaat om een crisissituatie of onverwacht uitval van personeel: het heeft altijd impact op de bedrijfsvoering van uw zorginstelling. Daarom werkt Credozorg Werkt samen met een select netwerk van interim professionals.

Onderwijs

Binnen het onderwijs heeft verbetering van prestaties een prominente plek. Onder andere het sturen op een zo laag mogelijk uitvalpercentage van leerlingen of studenten zorgt voor betere resultaten van uw onderwijsinstelling. Door middel van coaching van leerlingen en ondersteuning bij het vinden van een BBL-werkplek, helpt Credozorg Werkt prestaties verbeteren.

Leerlingen

Faalangst, somberheid, uitstelgedrag of een verkeerde studiekeuze: als leerling wil je er liever niet mee te maken hebben. Toch komt het veelal voor dat dit een blokkade vormt voor succesvolle afronding van een opleiding. Credozorg Werkt gaat het gesprek aan. Door middel van persoonlijke coaching brengen we samen helderheid aan in de situatie en zetten we concrete stappen naar een happy you!

Mark’s werk blinkt uit in de zorgvuldigheid en in het zoeken naar personen die passen bij de organisatiecultuur.

Martin Elbertsen

Zorgmanager, De haven

Mark zet zijn kwaliteiten in op het adviseren van overheidsinstellingen & onderwijs en het bemiddelen van leerlingen en bijstanders.

Bart Kappers

Registerjobcoach

Mark is betrokken op en bij (zorg voor) mensen. Zo heeft hij ook Stichting Ontmoeting ondersteund.

Martin van der Elst

Voorzitter bestuur, De Ontmoeting

Voortijdig schoolverlaters

Bijstandsgerechtigden